Dvēseļu dārzs

Dvēseļu dārzs ir piemiņas vieta nedzīvi dzimušajiem bērniem. Viens Dvēseļu dārzs atrodas pie sv.Alberta katoļu baznīcas Liepājas ielā 45. Otru mūsu draudzes padome ir iecerējusi izveidot Lutera baznīcas dārzā. Mēs ceram, ka Dvēseļu dārzu iekārtošanas kustība ar laiku aptvers visu Latviju, lai katrā lielākā pilsētā būtu savs Dvēseļu dārzs, kur vecāki varētu pieminēt savus mazos “Zvaigžņu bērnus”…

Zvaigžņu bērni

Latvijā gadā vidēji 3300 bērniņu augšana mammas vēderā izbeidzas no vecākiem neatkarīgu iemeslu dēļ, no tiem 170 starp trešo un piekto grūtniecības mēnesi, savukārt 170 bērniņi piedzimst nedzīvi pēc sestā grūtniecības mēneša vai nomirst pirmajā nedēļā pēc dzimšanas.

Šī tēma ir emocionāli smaga, tāpēc par to ir grūti runāt, taču, ņemot vērā tās plašo aptveri – ļoti nepieciešami. Diemžēl likumos bija vairāki ierobežojumi, kas liedza daļai vecāku pienācīgi atvadīties no sava zaudētā bērna. Rīgas Lutera draudzes cilvēki kopā ar profesionāļiem, kuri ikdienā atbalsta bērnu zaudējušus vecākus, ir panākuši šo likumu grozījumus.

Līdz ar ilgi gaidītajiem un nesen oficiāli izsludinātajiem grozījumiem Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā, visiem vecākiem Latvijā ir nodrošinātas viņu tiesības atvadīties no sava Zvaigžņu bērna neatkarīgi no grūtniecības laika, kurā viņš gājis bojā. Tāpat likums uzliek par pienākumu ārstniecības iestādēm cieņpilni izturēties pret to Zvaigžņu bērnu mirstīgajām atliekām, no kurām vecāki atsakās.

Seksuālās un reproduktīvās veselības likums ir papildināts ar jaunu, 28.pantu “Grūtniecības pārtraukšanās līdz 22. grūtniecības nedēļai”:

Ja grūtniecība pārtraucas līdz 22. grūtniecībasnedēļai, ārstniecības iestāde izsniedz izrakstu un rakstveidā informē pacienti par iespēju saņemt nedzīvi dzimuša augļa mirstīgās atliekas (ja tas fiziski iespējams) apglabāšanai. Ja paciente atsakās no nedzīvi dzimuša augļa mirstīgo atlieku apglabāšanas, ārstniecības iestāde nodrošina cilvēka cieņai atbilstošu attieksmi pret nedzīvi dzimuša augļa mirstīgajām atliekām.”

Linards Rozentāls, sabiedriskās iniciatīvas “Zvaigžņu bērni” pārstāvis: “Lai gan uz šī likuma papildinājumu esam gaidījuši piecus gadus, esam ļoti gandarīti. Tas, ko mums, sabiedriskajai iniciatīvai Zvaigžņu bērni, ir izdevies panākt šo gadu laikā, sadarbojoties ar mūsu domubiedriem – juristiem, mediķiem, politiķiem un ierēdņiem –, ir iedvesmojošs piemērs ikvienam, kurš vēlas atrisināt kādu sociālu problēmu Latvijā.”

Žanete Drone, sabiedriskās iniciatīvas “Zvaigžņu bērni” pārstāve: “Bērna zaudējuma sāpes liek sajusties ļoti, ļoti vientuļi – pa galvu maļas jautājums, kāpēc tas notiek tieši un tikai ar mani? Taču tas nenotiek “tikai ar mani”. Latvijā no vecākiem neatkarīgu iemeslu dēļ izirst gandrīz katra septītā grūtniecība. Bērna zaudējums nav tikai traģisks notikums vien. Tas kļūst par neaprakstāmu ciešanu izdzīvošanas ceļu. Zaudējuma sāpes ir gan tiem vecākiem, kuru mazais bija rīsa graudiņa lielumā, gan tiem, kuru bērniņš piedzimst nedzīvs vai mirst uzreiz pēc dzemdībām. Ja vecākiem nav iespējas atvadīties no sava Zvaigžņu bērna, viņu sēras un dziedināšana norit ilgāk un grūtāk. Tagad nevienam vecākam vairs nevajadzēs “cīnīties” par sava bērna mirstīgajām atliekām. Tas ir pēdējais, ar ko šajā smagajā notikumā vecākiem vajadzētu nodarboties. Turklāt šī likuma normas pieņemšana atvieglos darbu arī mediķiem, kuriem nemaz nebija likumīgu tiesību līdz 6. mēnesim nedzīvi dzimušu bērnu atdot vecākiem apglabāšanai.

www.dveseludarzs.lv

Sakārtota likumdošana ir būtisks, taču tikai viens no sabiedriskās iniciatīvas “Zvaigžņu bērni” darbības uzdevumiem. Lai nodrošinātu fizisku vietu, kur vecākiem atvadīties un pieminēt savus gaidītos, bet nepiedzimušos un mirušos bērniņus, Rīgā, Torņakalnā top Dvēseļu dārzs. Ikviens, kurš sajūt aicinājumu atbalstīt Dvēseļu dārza izveidi, var veikt ziedojumu:

  • Saņēmējs: Rīgas Lutera evaņģēliski luteriskā draudze
  • Konts: LV84HABA0551016585796 (Swedbank)
  • Konts: LV75UNLA0050003186630 (SEB bankā)
  • Reģistrācijas numurs: 90000066302
  • Informācija saņēmējam: Dvēseļu dārzam

No sirds pateicamies katram ziedotājam par līdzšinējo iesaistīšanos!

Ņemot vērā saņemto ziedojumu apjomu, kas nav pietiekams līdzšinējā izstrādātā  projekta realizēšanai, ir sagatavots jauns projekts atbilstoši saziedotajiem līdzekļiem. Kā iepriekš paredzēts, projektu plānots realizēt 2021.gada vasarā.

dveselu darzs 1

  • Pastāsti citiem