KARJERAS VEIDOŠANA: MEISTARKLASE 12OCT

Karjeras veidošanas meistarklase ar VANDU BRŪVELI – personāla vadības speciālisti ar vairāk nekā 15 gadu darba pieredzi. Meistarklasē meklēsim atbildes uz karjeras veidošanā aktuāliem jautājumiem:

Kādi ir mani patiesie karjeras mērķi un vēlmes? Ko es gribu sasniegt, kādas ir manas dzīves vērtības? Kāds ir mans dzīves veids un stils, kurus uzturēšu ar savu darbu un karjeru?
Kādas ir manas galvenās kompetences, kuras palīdzēs man sasniegt šo vēlamo rezultātu? Ko es varu darīt, ko attīstīt, lai tas notiktu ātrāk un efektīvāk, un sniegtu man gandarījumu?
Kas man varētu palīdzēt šajā procesā, ar ko kopā es virzīšos uz savu izvirzīto karjeras veidu? Kā veidot attiecības ar šiem cilvēkiem?
Kā apzināt stiprās puses un kompetences, kuras noteikti vajadzētu uzsvērt gan CV, gan motivācijas vēstulē? Tas nepieciešams, lai par sevi intervijā varētu stāstīt brīvi un pārliecinoši.
️ Palīdzība un atbalsts CV sastādīšanā un noformēšanā atbilstoši darba tirgus prasībām un izceļot tās kompetences, prasmes un pieredzes, kas varētu būt saistošas potenciālajam darba devējam. Kā pielāgot CV konkrētajam darba sludinājumam un uzsvērt svarīgāko.
️ Motivācijas vēstules sastādīšana, pielāgojot to darba sludinājumā minētajām prasībām un specifikai. Attiecīgo rakstīšanas prasmju un iemaņu treniņš.
Kompetenču pieeja personāla vadībā un personāla atlasē – kas ir atlase, un ko īsti meklē darba devējs? Kā piedāvāt sevi bez blefošanas un patiesi?

Apzinot atbildes uz šīm jautājumu grupām, kopīgi veidosim rīcības plānu turpmākajai karjeras izveidei un virzībai – lai tā atbilstu apzinātajām vērtībām, patiesajām vēlmēm, spēcīgākajām kompetencēm, un lai spētu uz šo mērķi virzīties ar apkārt esošo cilvēku palīdzību.

Dalības maksa 39 EUR.

Pieteikšanās>>

  • Pastāsti citiem