Dzimums kā attīstības uzdevums

Ar semināru un diskusiju “DZIMUMS KĀ ATTĪSTĪBAS UZDEVUMS” jeb “Kā nonākt līdz savai sievišķībai un vīrišķībai” š. g. 30. novembrī no plkst. 10:00 līdz 18:00 Centrā cilvēka izaugsmei “Torņakalns” Rīgā, Torņakalna ielā 5, viesosies filozofs, Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors, antropologs, vairāku krājumu un publikāciju autors, kā arī vīru grupu kustības veicinātājs VENTS SĪLIS

“Būt sievietei vai vīrietim nav tikai bioloģisks, psiholoģisks vai sociāls, bet arī garīgs uzdevums. Tā izprašana un īstenošana ir katra cilvēka dzīves uzdevums un iekšējā brieduma atslēga”, tā Vents Sīlis.
Mūsu dzimumidentitāte nav tik viennozīmīga kā sākotnēji liekas. Diskusijas par to, ko nozīmē “vīrietis” un “sieviete” sapinas pretrunās, mēģinot samērot bioloģiskos, sociālos un individuāli psiholoģiskos faktorus. Ja vēl atceramies radikālās vēsturiskās transformācijas, ko dzimuma jēdziens piedzīvojis pēdējos 100 gados, iestājas pilnīgs apjukums. Pagātnes tradicionālās dzimumlomas vairs nav piemērotas un nereti izrādās traucējošas. Mūsdienu nekonkrētais un izplūdušais priekšstats rada vairāk jautājumu nekā atbilžu.

Šo apjukumu var kliedēt, ja pievienojam ceturto faktoru – garīgumu. Mēs piedzimstam kā tēviņi un mātītes, nevis kā vīrieši un sievietes, tādēļ dzīves laikā mūsu uzdevums ir pārvērst šo bioloģisko pamatu, instinktīvo dziņu par apzināti garīgu īpašību kopumu. Taču kā to izdarīt? Ar ko būtu jāsāk?

Analītiskais psihologs K. G. Jungs runā par individuāciju, sievišķajiem un vīrišķajiem arhetipiem (anima, animus) un analizē to, kā mēs nonākam kontaktā ar savas bezapziņas saturu. Mūsu dzimumidentitāte piedzīvo tādu pašu evolūciju kā mūsu personība. Vīrieši nobriest tad, kad iemācās integrēt savu neapzināto sievišķo daļu, bet sievietes integrē vīrišķo. Junga sekotāji parāda, kā vīrišķais izpaužas caur Karotāja, Mīlnieka, Viedā un Valdnieka arhetipiem, bet sievišķais – caur Ievas, Helēnas, Marijas un Sofijas tēliem.

Vents Silis ir Rīgas Stradiņa universitātes asociētais profesors (Mag.phil., Dr.sc.soc.). Vada seminārus un diskusijas. Latvijas Centrālās medicīnas ētikas komitejas priekšsēdētājs. Krājumu “Filosofiskā antropoloģija (I)” (2015) un “Filosofiskā antropoloģija (II)” (2018) redaktors. Vairāku publikāciju autors. Recenzijas autors Jura Rubeņa grāmatai “Viņa un Viņš. Mīlestība. Attiecības. Sekss”, Apgāds Zvaigzne ABC, publicēta Satorihttps://www.satori.lv/article/seksuala-komforta-utopija
Pēdējos četrus gadus intensīvi velta pētījumiem seksualitātes un vīrišķības/sievišķības jomā.
Vents Sīlis ir vīru grupu kustības veicinātājs Telpa Vīriem

Seminārs dalībniekiem ar un bez priekšzināšanām.

Semināra maksa vienam dalībniekam: EUR 60.00
Cenā iekļautas kafijas pauzes, veselīgas uzkodas un pusdienas.

  • Pastāsti citiem