Sociālo prasmju attīstīšanas nodarbības

Maija trešdienās – 8., 15., 22. un 29.maijā – no plkst. 18.30 līdz 21.00 Draudzes centrā norisināsies sociālo prasmju attīstīšanas nodarbības.

Tās paredzētas cilvēkiem, kuri vēlas attīstīt savas sadarbošanās un kontaktu veidošanas prasmes, kā arī iepazīt tās savas īpašības, kuras ir svarīgas attiecību veidošanā. Nodarbību laikā plānoti dažādi praktiskie vingrinājumi sevis un citu iepazīšanai dažādās situācijās. Dalībniekus plānots iepazīstināt ar vairākām tēmām, dot vingrinājumus un uzdevumus individuāli, pāros un 3-6 cilvēku grupās, kā arī veikt grupas diskusijas par izvēlēto tēmu.

Nodarbību mērķis ir palīdzēt dalībniekiem apzināties savus resursus, stiprās un vājās puses saskarsmē, savas vērtības, uzskatus un emocijas dažādās situācijās, mācīties vadīt un paust sevi sociāli pieņemamā veidā, mācīties pieņemt sevi un citus.

Iespējamās tēmas: Kontakta dibināšana un iepazīšanās. Jautājumu uzdošana. Klausīšanās. Dažādas saskarsmes distances. Cilvēku vajadzības. Manas vērtības. Sociālās lomas. Priekšstati un aizspriedumi. Emocijas saskarsmē. Negatīvs-pozitīvs-neitrāls prāts., u.c. 

Vēlamais dalībnieku sastāvs: 8-12 cilvēki dažāda dzimuma un vecuma cilvēki (ne jaunāki par 16 gadiem). 

PasniedzējsPēteris Krasņikovs, pasniedzējs un organizāciju konsultants ar pieredzi grupu nodarbību vadīšanā, personāla vadībā un pārmaiņu ieviešanā vairākos uzņēmumos. Pašreiz Pēteris vada starptautiska uzņēmuma servisa centru Rīgā. Izglītība: Bakalaura grāds psiholoģijā Latvijas Universitātē, biznesa vadības maģistra grāds, kas iegūts RSEBAA un klavierspēles pasniedzēja kvalifikācija, kas iegūta Latvijas Mūzikas Akadēmijā.

Pieteikšanāshttps://forms.gle/8btGhhPRxj6NFL4Z6

Vēlamais ziedojums pasākuma atbalstam: 10 eiro no dalībnieka par vienu nodarbību. Lai nodrošinātu vietu grupā, lūdzam ieskaitīt ziedojumu Lutera Draudzes kontā ar norādi “Sociālo prasmju attīstīšanas nodarbību atbalstam”:

Rīgas Lutera evaņģēliski luteriskā draudze
LV55HABA0551008460337 (Swedbank)
Reģistrācijas numurs: 90000066302

  • Pastāsti citiem