Priecīgas Lieldienas!

Blue Blueberries Food Fact Facebook Post
“Lieldienas ir dzīves lielākie svētki, jo tajos mēs svinam, ka mīlestību nav iespējams aprakt. Nav tādu kapu mūsu dzīvēs, kur atdusētos mīlestība, skujām un vainagiem apsegta. Jo mīlestība vienmēr augšāmceļas. Pēc tam, kad tā mirusi, tā vienmēr augšāmceļas jaunā dzīvībā. Kā? Nu, tas mums katram – kā māceklim Tomam – pašam jāatklāj! Priecīgas Lieldienas, mīļie!”
 
Mācītājs Linards Rozentāls
  • Pastāsti citiem