Draudzes ikgadējā kopsapulce 19.jūnijā 13.00

Dievkalpojumi YouTube 2022 pro

Draudzes locekļi un atbalstītāji ir aicināti piedalīties draudzes kopsapulcē, lai pie tējas vai kafijas pārrunātu draudzes aktualitātes, svarīgāko aizvadītajā gadā, kā arī nākotnes plānus un finanšu stāvokli.

Dienas kārtība, 2022.gada 19.jūnijā plkst.13.00; norises vieta: Draudzes centra zāle

1) virsmācītāja ziņojums | L.Rozentāls
2) draudzes priekšnieka ziņojums | I.Ebele
3) draudzes valdes priekšsēdētājas ziņojums | video | I.Stankeviča
4) revidentu ziņojums | L.Beķere
5) kopīgas diskusijas un sarunas

  • Pastāsti citiem