17. janvārī – eneagrammas seminārs

Piektdien, 17. janvārī un sestdien, 18. janvārī, Rīgas Lutera draudzes centrā notiek seminārs par eneagrammu “Kā mēs kļuvām par to, kas esam. Ievads eneagrammā”.

Nodarbības vada Rīgas Lutera draudzes mācītājs Linards Rozentāls (saņēmis Vācijas ekumēniskās eneagrammas apvienības sertifikātu), Inese Ebele un Visvaldis Valtenbergs, Vidzemes augstskolas pasniedzēji.

Nodarbības notiek piektdien, 17.janvāris no plkst. 18.00 līdz 20.30 un sestdien, 18.janvārī, no plkst. 10.00 līdz 16.00. Norises vieta – Rīgas Lutera draudzes centrā, Torņakalna ielā 3/5, Rīgā.

Ieraksti

Semināra nodarbību audio ieraksti.

Eneagrammas pirmsākumi

Eneagramma ir kristīgo tuksneša tēvu pieredzē (3.-4. gadsimts) balstīts un mūsdienu teoloģijas un psiholoģijas sadarbībā izstrādāts pasaulē plaši pazīstams un lietots sevis iepazīšanas modelis, kas palīdz cilvēkam labāk saprast sevi un citus. Tas ir sevis iepazīšanas, savas neīstās patības apzināšanās, pārmaiņu nepieciešamības ieraudzīšanas un atgriešanās un transformācijas ceļš.

Šo nodarbību mērķis ir teorētiski un praktiski iepazīties ar deviņiem eneagrammas raksturu aprakstiem un iegūt pirmo ieskatu par savu piederību kādam no raksturiem.

Nodarbības

Nodarbību dalībniekiem līdz nodarbībām ieteicams izlasīt Andreāsa Eberta un Ričarda Rora grāmatu “Eneagramma. Deviņas dvēseles sejas”.

Vietu skaits nodarbībās ierobežots. Dalība seminārā – tikai ar iepriekšēju pieteikšanos, saņemot apstiprinājumu.

  • Pastāsti citiem